Menu

Hidrogeologiniai Tyrimai

 

Hidrogeologiniai tyrimai yra atliekami norint įvertinti paviršinio ir požeminio vandens kaitą, dinamines savybes, cheminę sudėtį, vandeningų sluoksnių išplitimą bei užterštumą.

Atliekant Hidrogeologinius tyrimus:

  • Nustatome gruntų filtracines savybes
  • Nustatome požeminio vandens dinamiką
  • Nustatome areacijos zonos laidumą vandeniui
  • Įrengiame monitoringo gręžinius bei atliekame jų priežiūra
  • Atliekame vandenvietėms išteklių įvertinimą ir aprobacija
  • Imame vandens mėginius cheminiams tyrimams atlikti

 

hidrogeologiniai tyrimai, vandenvietes aprobacija ir istekliu ivertinimas