Menu

Geologiniai Tyrimai: ką vertėtų žinoti?

 

Geologiniai tyrimai – tai neatsiejama dalis pastato projektavime.

Inžineriniai geologiniai tyrimai ir geotechniniai grunto tyrimai atliekami visoje Lietuvoje (taip pat ir karstiniame regione).

Pagrindiniai uždaviniai atliekant tyrimus yra – nustatyti vietos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, tai apima gruntų aprašymą, sluoksnių storius, gruntų fizines ir mechanines savybes, bei gruntinio vandens lygį. Iš grunto statinio zondavimo metu gaunamų duomenų apskaičiuojamas deformacijos modulis. Jo reikšmės naudojamos grunto nuosėdžiams apskaičiuoti.

Atlikus geologinius tyrimus galima daug lengviau atlikti teritorijų planavimą, įvairios paskirties statinių vietos parinkimą, jų projektavimą, statybą,  bei kitokį teritorijos ūkinį naudojimą. Geotechniniai grunto tyrimai yra atliekami, kad nustatyti mechanines savybes padedančios įvertinti gruntų masyvų ir pagrindų pastovumą, stiprumą bei deformacijas. Teisingai įvertinus inžinerines geologines gruntų sąlygas, galima lengviau ir pigiau atlikti projektavimo ir statybos darbus, išvengti galimų deformacijų, garantuoti statinių saugumą ir ilgaamžiškumą.

geologiniai tyrimai, greziniu grezimas, hidrogeologiniai tyrimai, grunto tyrimai

Pastatai daro įtaką gruntams nuo 5 m iki 30-40 m gylio (priklausomai nuo pačių gruntų ir pastato dydžio), todėl svarbu žinoti silpnų gruntų storius tyrimų aikštelėje.

Tyrimų apimtys priklauso nuo pastato sudėtingumo, jo kategorijos. Sudėtingiems pastatams yra atliekami laboratoriniai tyrimai papildomiems rodikliams gauti.

Atlikus geologinius tyrimus rašoma ataskaita, kurioje – įvertinamas statybos aikštelės geologinis, geomorfologinis, hidrogeologinis sudėtingumas ir sąlygos.